Dwyfor Meirionnydd Constituency

PPC - Janet Balfe

[email protected]

Website:

Facebook:

Twitter / X:

YouTube:

Instagram:

TikTok:

Biography:

 

Dwyfor Meirionnydd Constituency Map

New constituency boundary is highlighted in dark green

Dwyfor Meirionnydd constituency map

Dwyfor Meirionnydd Constituency Information

Electorate: 72,047

Wards:

1 Edeirnion

2 Aberdyfi

3 Abererch

4 Abermaw

5 Abersoch gyda Llanengan

6 Arthog a Llangelynnin

7 Bethel a'r Felinheli

8 Bowydd a'r Rhiw

9 Brithdir and Llanfachreth/Ganllwyd/Llane

10 Bro Dysynni

11 Cadnant

12 Canol Tref Caernarfon

13 Clynnog

14 Corris a Mawddwy

15 Criccieth

16 Cwm-y-glo

17 De Dolgellau

18 De Pwllheli

19 Deiniolen

20 Diffwys a Maenofferen

21 Dolbenmaen

22 Dwyrain Porthmadog

23 Dyffryn Ardudwy

24 Efailnewydd a Buan

25 Glaslyn

26 Gogledd Dolgellau

27 Gogledd Pwllheli

28 Gorllewin Porthmadog

29 Gorllewin Tywyn

30 Harlech a Llanbedr

31 Hendre

32 Llanbedrog gyda Mynytho

33 Llanberis

34 Llandderfel

35 Llanllyfni

36 Llanrug

37 Llanuwchllyn

38 Llanwnda

39 Llanystumdwy

40 Menai

41 Morfa Nefyn a Thudweiliog

42 Morfa Tywyn

43 Nefyn

44 Peblig

45 Pen draw Llyn

46 Penisa'r-waun

47 Penrhyndeudraeth

48 Pen-y-groes

49 Teigl

50 Trawsfynydd

51 Tryfan

52 Waunfawr

53 Y Bala

54 Y Bontnewydd

55 Y Groeslon

56 Yr Eifl

 

Become a Reform UK Member - Janet Balfe PPC Dwyfor Meirionnydd Constituency
Volunteer for Reform UK- Janet Balfe PPC Dwyfor Meirionnydd Constituency
Donate to Reform UK - Janet Balfe PPC Dwyfor Meirionnydd Constituency
Contact Janet Balfe PPC Dwyfor Meirionnydd Constituency

Read Reform UK Policies